1. Statut SP15: Statut

2. Załącznik  statutu:  załącznik nr 1, załącznik nr 2