NASI NAUCZYCIELE

Bożena Kierończyk dyrektor
Joanna Reducha wicedyrektor
Bojanowska Krystyna świetlica
Biłat Alicja religia
Czerwińska-Duma Iwona chemia
Dąbrowska-Młynarczyk Dorota język polski
Franceson Anna plastyka, muzyka, technika
Garsta Jakub język niemiecki
Gochnio Agnieszka matematyka
Gucwa Miłosław geografia
Jarzembska Iwona edukacja wczesnoszkolna
Jóźwiak Adrian religia
Jurczyk Bożena fizyka
Kamińska Agata edukacja wczesnoszkolna
Kamińska-Szewczyk Dorota nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Keiss-Dolańska Daria rewalidacja
Kłosowska Magdalena nauczyciel wspomagający
Kuźmińska Iwona

pedagog, doradztwo zawodowe

Liczmański Michał matematyka, informatyka
Leśniewska Danuta biologia, przyroda
Łobodzińska Klaudia wychowanie fizyczne, świetlica
Paliwoda-Moraś Anna edukacja dla bezpieczeństwa
Pawlukowska Anna edukacja wczesnoszkona
Ryniec Magdalena język angielski
Sabiniewicz Renata edukacja wczesnoszkolna
Słoma Krzysztof wychowanie fizyczne
Stark Agnieszka logopeda
Szkudlarek Beata biblioteka, wychowanie do życia w rodzinie
Szubińska-Gniech Beata oddział przedszkolny
Szurek Marek historia, wiedza o społeczeństwie
Wasilewska Ewa oddział przedszkolny
Wiśniewski Piotr świetlica
Witkiewicz-Rakowska Irmina nauczyciel wspomagający
Wróblewska Joanna język angielski
Wróblewski Tadeusz wychowanie fizyczne
Wyzińska Ilona terapia pedagogiczna
Zawadzka-Giza Jolanta etyka
Zbonik Diana język polski