Zapraszamy do Piętnastki!

Masz pytania - zadzwoń:

informacja w sekretariacie szkoły   -   tel. 58 520 39 97

ZAPEWNIAMY:


• Kompetentną i wykwalifikowaną kadrę nauczycielską z indywidualnym podejściem do ucznia


• Bezpieczne, kameralne warunki nauki i relaksu w dwóch oddzielnych budynkach:
B dla klas 0 – III i A dla klas IV – VIII


• Naukę drugiego języka obcego od klasy pierwszej (język niemiecki)


• Rozwijającą ofertę opieki świetlicowej i zajęć pozalekcyjnych m.in. judo, zajęcia według programu szkoły muzycznej Yamaha, język angielski.  Po poluzowaniu obostrzeń wracamy do: zajęć na basenie PG, wyjść edukacyjnych i wycieczek oraz
wymiany międzynarodowej


• Domowe obiady w stołówce szkolnej wg programu ,,Jemy zdrowo”