Nasi najmłodsi uczniowie nie próżnują i bardzo ciężko pracują.

Na zdjęciach przy układaniu piramidy zdrowego żywienia oraz zabawy ze słowami.