Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 15 w Gdańsku

33 8309 0000 0083 3230 3000 0010

Skład Rady Rodziców :

Przewodnicząca- Agnieszka Błaszczak

Zastępca- Marta Kwieczyńska

Skarbnik- Barbara Seroczyńska