NASI NAUCZYCIELE

Bożena Kierończyk dyrektor
Joanna Reducha wicedyrektor
Bojanowska Krystyna świetlica
Biłat Alicja religia
Bistroń Milena odział przedszkolny
Czerwińska-Duma Iwona chemia
Dąbrowska-Młynarczyk Dorota język polski
Franceson Anna plastyka, muzyka, technika
Garsta Jakub język niemiecki
Gochnio Agnieszka matematyka
Gucwa Miłosław geografia
Radosław Herka religia
Jarzembska Iwona edukacja wczesnoszkolna
Kamińska Agata edukacja wczesnoszkolna
Kamińska-Szewczyk Dorota nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Keiss-Dolańska Daria rewalidacja
Kłosowska Magdalena nauczyciel wspomagający, etyka
Kowalewska Izabela przyroda, biologia
Kozieł Katarzyna logopeda
Kuźmińska Iwona

pedagog, doradztwo zawodowe

Lewandowski Robert

fizyka

Liczmański Michał matematyka, informatyka
Łobodzińska Klaudia wychowanie fizyczne, świetlica
Paliwoda-Moraś Anna edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel wspomagający
Pawlukowska Anna edukacja wczesnoszkona
Ryniec Magdalena język angielski
Sabiniewicz Renata edukacja wczesnoszkolna, świetlica
Słoma Krzysztof wychowanie fizyczne
Szkudlarek Beata biblioteka, wychowanie do życia w rodzinie
Szubińska-Gniech Beata oddział przedszkolny
Szurek Marek historia, wiedza o społeczeństwie
Witkiewicz-Rakowska Irmina nauczyciel wspomagający
Wróblewska Joanna język angielski
Wróblewski Tadeusz wychowanie fizyczne
Wyzińska Ilona terapia pedagogiczna
Zbonik Diana język polski
Zielonko Kornelia świetlica