NASI NAUCZYCIELE

Bożena Kierończyk dyrektor
Joanna Reducha wicedyrektor
Milena Bistroń oddział przedszkolny
Krystyna Bojanowska świetlica 
Iwona Czerwińska-Duma chemia
Dorota Dąbrowska-Młynarczyk język polski
Anna Franceson technika, plastyka, muzyka
Jakub Garsta język niemiecki
Agnieszka Gochnio matematyka
Ragosław Herka religia
Iwona Jarzembska  edukacja wczesnoszkolna
Agata Kamińska edukacja wczesnoszkolna
Dorota Kamińska-Szewczyk nauczyciel wspomagający
Maglalena Kłosowska nauczyciel wspomagający, etyka
Izabela Kowalewska biologia, przyroda, nauczyciel wspomagający
Marcin Kunat religia
Iwona Kuźmińska pedagog szkolny
Robert Lewandowski fizyka
Michał Liczmański matematyka, informatyka
Klaudia Łobodzińska wychowanie fizyczne
Anna Paliwoda-Moraś nauczyciel wspomagający
Anna Pawlukowska edukacja wczesnoszkolna
Julia Podlewska geografia
Renanta Sabiniewicz edukacja wczesnoszkolna
Krzysztof Słoma wychowanie fizyczne
Beata Szkudlarek biblioteka
Beata Szubińska-Gniech oddział przedszkolny
Marek Szurek historia, WOS
Irmina Witkiewicz-Rakowska nauczyciel wspomagający
Joanna Wróblewska język angielski
Tadeusz Wróblewski wychowanie fizyczne
Ilona Wyzińska świetlica terapeutyczna, terapia pedagogiczna
Diana Zbonik język polski
Kornelia Zielonko świetlica