kadra-pedagogiczna-167292.jpg

    

Joanna Reducha dyrektor
Dorota Kamińska-Szewczyk wicedyrektor
Milena Bistroń edukacja wczesnoszkolna
Julia Podlewska świetlica, geografia
Andrzej Chołuj religia
Izabela Kowalewska chemia, biologia, przyroda, nauczyciel wspomagający 
Dorota Rudnik- Pestka język polski
Anna Franceson technika, plastyka, muzyka
Jakub Garsta język niemiecki
Ragosław Herka religia
Justyna Mierzejewska edukacja wczesnoszkolna, pedagog
Agata Kamińska edukacja wczesnoszkolna
Tomasz Olender nauczyciel wspomagający
Iwona Kuźmińska pedagog szkolny
Michał Liczmański matematyka, informatyka, fizyka
Klaudia Łobodzińska wychowanie fizyczne, świetlica
Kalina Nowogórska nauczyciel wspomagający
Anna Paliwoda-Moraś nauczyciel wspomagający
Anna Pawlukowska edukacja wczesnoszkolna
 Wioleta Brzoskowska język angielski
Dorota Bartkowska oddział przedszkolny
Renanta Sabiniewicz edukacja wczesnoszkolna
Krzysztof Słoma wychowanie fizyczne, świetlica
Alicja Siwicka logopeda, psycholog
Beata Szkudlarek biblioteka
Marek Szurek historia, WOS
Joanna Wróblewska język angielski
Tadeusz Wróblewski wychowanie fizyczne
Ilona Wyzińska oddział przedszkolny
Diana Zbonik język polski
Kornelia Zielonko  nauczyciel wspomagający, świetlica
Magdalena Ryniec świetlica
Bożena Kierończyk pedagog specjalny