obiady-167299.jpg

INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DOTYCZĄCA OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

  • Obowiązuje umowa na obiady (druk na stronie internetowej szkoły w zakładce RODZICE – OBIADY).
  • Podpisaną umowę proszę przekazać wychowawcy.
  • Po złożeniu podpisu przez dyrektora lub osobę upoważnioną drugi egzemplarz zostanie przekazany opiekunowi.
  • Dzieciom, które do tej pory nie korzystały ze stołówki szkolnej zostanie nadany Indywidualny Numer Konta na który należy dokonywać wpłaty za obiady – numer zostanie przekazany rodzicom po wprowadzeniu umowy do systemu.
  • Koszt obiadów w kwietniu 126 zł (18 dni x 7 złotych)

 

Adres email do kontaktu z intendentem SP15: 
 j.gajewska@sp15.edu.gdansk.pl

obiady-167301.jpg