HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Koszt jednego obiadu – 5,00 zł ( pięć złotych 00/100).

LP. MIESIĄC ILOŚĆ OBIADÓW KWOTA
1. WRZESIEŃ 19 95
2. PAŹDZIERNIK 21 105
3. LISTOPAD 18 90
4. GRUDZIEŃ 16 80
5. STYCZEŃ 20 100
6. LUTY 10 50
7. MARZEC 23 115
8. KWIECIEŃ 17 85
9. MAJ 21 105
10. CZERWIEC 14 70

UWAGA! We wrześniu bardzo proszę o wpłatę za wrzesień

i do 25 września za październik.

Opłata za styczeń może być wpłacona dopiero w styczniu!!!

W styczniu proszę dokonać wpłaty za styczeń i do 25 stycznia za luty.

W razie pytań proszę się kontaktować z Intendentem.


Adres email do kontaktu z intendentem SP15: 
 j.lopatynska@sp15.edu.gdansk.pl


W załączeniu można pobrać druk regulaminu stołówki szkolnej,

umowy na obiady, druk rezygnacji z obiadów.