Wolontariat - Szkoła Podstawowa nr 15 im. dr Urszuli Mroczkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 15 im. dr Urszuli Mroczkiewicz

Wolontariat Uczniowski

opiekunowie - Iwona Jarzembska, Agata Kamińska
asystent kościelny- ks. Radosław Herka, wolontariat hospicyjny - Renata Sabiniewicz 

Szkolne Koło Caritas zrzesza uczniów klas 3-8. Nadrzędnym celem koła jest niesienie bezinteresownej pomocy ludziom i bezdomnym zwierzętom, uwrażliwianie na potrzeby ludzi chorych, samotnych, będących w trudnej sytuacji życiowej, rozwijanie empatii oraz organizowanie akcji charytatywnych.

Obszarem działań SKC jest szkoła, środowisko lokalne i parafia. Nasza szkoła znajduje się w pobliżu Akademii Medycznej i hospicjum. W swojej pracy skupiamy się na pomocy ludziom, chorym i samotnym. Odwiedzamy te osoby w domach. Współpracujemy również z Akademią Medyczną, pomagamy chorym dzieciom oraz wspieramy bezdomne zwierzęta ze Schroniska "Promyk" w Gdańsku. Organizujemy też pomoc dla domów dziecka. Bierzemy aktywny udział w akcji Tumbo oraz działamy razem z Polami Nadziei.

powrót do góry