Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo - Szkoła Podstawowa nr 15 im. dr Urszuli Mroczkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 15 im. dr Urszuli Mroczkiewicz

Nauka to nieustanne wyzwania, a my w Piętnastce chcemy się rozwijać i pogłębiać naszą wiedzę o cyfrowym świecie i zasadach zdrowego korzystania z wirtualnej przestrzeni.

Dlatego bierzemy udział w projekcie organizowanym przez Fundację Dbam o Mój Zasięg -  Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z materiałami poniżej.

powrót do góry