OFERTA PRACY

Zatrudnimy intendenta od 01.02.2024 r.
Szczegóły w sekretariacie SP 15

KONTAKT:

Szkoła Podstawowa nr 15 im. dr Urszuli Mroczkiewicz

ul. Smoluchowskiego 13 80-214 Gdańsk

tel. /fax 58 520 39 97

e-mail: sekretariat@sp15.edu.gdansk.pl

dyrektorem szkoły jest Pani Joanna Reducha