W 50 ROCZNICĘ ISTNIENIA, 14 PAŹDZIERNIKA 1995 ROKU,  

SZKOŁA OTRZYMUJE IMIĘ DR URSZULI MROCZKIEWICZ,

PIERWSZEGO POLSKIEGO LEKARZA PEDIATRY W WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU 

 

 

Urszula Mroczkiewicz urodziła się 3 października 1903 roku w Białogardzie na Pomorzu Szczecińskim, jako dziewiąte dziecko Jana Mroczkiewicza, nadinspektora celnego w pruskiej administracji państwowej. Ojca, wraz z całą rodziną, za głosowanie do parlamentu niemieckiego na Polaka w okresie tzw. Kulturkampfu, przesiedlono z poznańskiego do szczecińskiego. Po przejściu ojca na emeryturę rodzina wróciła do Poznania.

mała Urszulka z najstarszą siostrą, Ewą 

 Urszula Mroczkiewiczówna przez 5 lat była pilną uczennicą żeńskiego Gimnazjum realnego Uczelni im. Dąbrówki w Poznaniu. Potem rozpoczęła studia medyczne w Warszawie, by w 1928 roku otrzymać dyplom doktora wszech nauk lekarskich.

Kiedy pracowała w Klinice Chorób Dziecięcych Uniwersytetu Poznańskiego, jej przełożony, profesor Karol Jonscher, otrzymał list od Polaków z Wolnego Miasta Gdańska z prośbą o skierowanie do pracy w tym mieście lekarza pediatry. Uznał, że najlepszą kandydatką na to stanowisko będzie doktor Urszula Mroczkiewicz, znająca biegle trzy języki obce: niemiecki, francuski i angielski. W maju 1935 roku doktor Mroczkiewicz przyjechała do Gdańska. Została zatrudniona przez Macierz Szkolną w Gdańsku na stanowisku lekarza ochronek (przedszkoli), szkół powszechnych oraz Gimnazjum Polskiego. Ponadto powierzono jej funkcję lekarza poradni dla Dzieci przy Polskim Czerwonym Krzyżu oraz Poradni dla Niemowląt w Nowym Porcie. Do wybuchu wojny przez wszystkie lata była lekarzem kolonijnym dzieci polskich.

Oprócz pracy zawodowej Urszula Mroczkiewicz bardzo ofiarnie działała w ZHP w Poznaniu, Warszawie i Gdańsku. W stopniu harcmistrza sprawowała funkcję członka i lekarza Gdańskiej Komendy Chorągwii. Będąc opiekunką pierwszej żeńskiej drużyny morskiej brała udział w życiu i działalności drużyny.

Harcerki z drużyny morskiej "Wichry Bałtyku, która powstała w 1935 roku przy Polskich Szkołach Handlowych. Zdjęcie wykonano w lipcu 1938 roku w Christianso w Szwecji podczas pierwszego zagranicznego rejsu drużyny na jachcie "Korsarz". Pierwsza z prawej stoi dr druhna Urszula Mroczkiewicz - opiekuna i lekarz pokładowy

Na kilka dni przed wybuchem wojny Urszula Mroczkewicz udała się do Gdyni, gdzie w pierwszych dniach wojny pracowała w szpitalu wojskowym, niosąc pomoc rannym żołnierzom. Z grupą kilku osób udało jej się przybyć do Wielkopolski, gdzie w rodzinnym mieście Swarzędzu ukrywała się przed aresztowaniem. Po wysiedleniu rodziny w 1941 roku dotarła do Warszawy, gdzie objęła obowiązki kierownika Poradni Przeciwgruźliczej dla Dzieci na Woli. W sierpniu 1944 roku podczas powstania prowadziła szpitalik dziecięcy w śródmieściu Warszawy. Po upadku powstania znalazła się w obozie przejściowym w Pruszkowie, skąd z  pomocą koleżanki lekarki udało jej się zbiec do rodziny na wsi.

Natychmiast  po wyzwoleniu Wielkopolski udała się do Swarzędza, skąd w lipcu 1945 roku wróciła do Gdańska, gdzie znalazła się w gronie 55 lekarzy pracujących w mieście. Rok później rozpoczęła pracę w Poradni Szkolnej w V Ośrodku Zdrowia ulicy Jaśkowa Dolina 8 we Wrzeszczu. Wyznaczyła higienistki do opieki nad okolicznymi szkołami. Naszą szkołą opiekowała się pani Wanda Rynkiewicz.

sprawozdanie 1 str.

sprawozdanie 2 str.

Sprawozdanie z pracy higienistki w SP15  z czerwca 1946r. z podpisem kierownika ośrodka, dr Urszuli Mroczkiewicz

W 1949 roku dr Mroczkiewicz przeszła do pracy w Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej, kierując działem dziecka i szczepieniami  BCG. Na tym stanowisku pozostała do 1 lutego 1954 roku tj. do chwili powołania jej na stanowisko dyrektora Sanitariatu Dziecięcego w Zaskoczynie. Jednak już wówczas nękana chorobą nowotworowa, tracąc stopniowo siły, rezygnuje z funkcji dyrektora i przenosi się w styczniu 1956 roku do spokojniejszej pracy w Dziecięcym Ośrodku Prewencyjnym "Bucze Harcerskie" w Górkach Wielkich koło Cieszyna. Śmiertelnie chora wróciła we wrześniu 1956 roku do domu rodzinnego. Zmarła 31stycznia 1957roku.

W pamięci swych podwładnych i kolegów pozostała lekarką o pogodnym usposobieniu, bardzo pracowitą, uczynną. Poświęciła swoje życie dzieciom. Mali pacjenci zapamiętali ją jako lekarza z uśmiechem, a harcerki nie tylko jako opiekunkę, ale także jako przyjaciółkę, powierniczkę i wesołego kompana.

11 października 2002 roku otwarto w bibliotece szkolnej Kącik Patrona. W uroczystości udział  wzięły harcerki z dawnej 26 Gdańskiej Drużyny Harcerek Starszych im. druhny Urszuli Mroczkiewicz, która powstała przy Studium Wychowania Przedszkolnego 3 marca 1983 roku i działała do 1990 roku.

* fotografie i dokumenty pochodzą  ze zbiorów 26 Gdańskiej Drużyny  Harcerek Starszych  im. druhny U. Mroczkiewicz, przekazanych przez byłe harcerki naszej szkole, z kronik szkolnych oraz archiwów.

 

NASZA PATRONKA      

       

Doktor Mroczkiewicz - naszym patronem, była lekarzem z wielkim honorem.

W czasach po wojnie, gdy wszędzie bieda, pani Urszula wciąż z torbą biega

W torbie przepastnej nosi słuchawki, ma też plasterki. leki, strzykawki.

Każdemu dziecku, które choruje, doktor Urszula pomoc szykuje.

Osłucha płuca, zajrzy do buzi, poda lekarstwa, wyleczy ludzi.

Choć lat minęło już bardzo wiele, wciąż pamiętamy o wielkim dziele.

Dlatego imię doktor dziś czcimy i jej życiorys w szkole chwalimy.

napisała Magdalena Kiwit