dokumenty-szkoly-167290.jpg 

 

1. STATUT SP15: STATUT

2. ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU: regulamin biblioteki szkolnejregulamin czytelni szkolnej

3. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA: WZO do pobrania