1. STATUT SP15 Statut

2. ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU: regulamin biblioteki szkolnejregulamin czytelni szkolnej

3. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA:  WZO do pobrania