dokumenty-szkoly-167290.jpg 

 

1. STATUT SP15: Statut

2. ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU: regulamin biblioteki szkolnejregulamin czytelni szkolnej

3. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA:  WZO do pobrania