Klasy i wychowawcy w roku szkolnym 2023/2024

klasa 0a

wychowawcy: Ilona Wyzińska, Dorota Bartkowska

klasa Ia

wychowawca: Justyna Mierzejewska

klasa Ib

wychowawca: Milena Bistroń

nauczyciele wspomagający: Kalina Nowogórska

klasa IIa

wychowawca: Anna Pawlukowska 

nauczyciele wspomagający: Iwona Kuźmińska, Kornelia Zielonko 


klasa IIIa


wychowawca: Agata Kamińska

                                         

klasa IIIb

wychowawca: Renata Sabiniewicz

nauczyciel wspomagający: Anna Franceson

klasa IVa

wychowawca: Anna Paliwoda- Moraś

klasa Va

wychowawca: Krzysztof Słoma

klasa VIa

wychowawca: Dorota Kamińska-Szewczyk

klasa VIb

wychowawca: Izabela Kowalewska

nauczyciel wspomagający: Tomasz Olender

klasa VIIa

wychowawca: Tadeusz Wróblewski

klasa VIIIa

wychowawca: Diana Zbonik