Klasy i wychowawcy w roku szkolnym 2022/2023

klasa 0a

wychowawcy: Milena Bistroń, Renata Grabowska

klasa 0b

wychowawca: Ilona Wyzińska, Katarzyna Rojek-Czarnik

klasa Ia

wychowawcy: Anna Pawlukowska, 

nauczyciele wspomagający: Iwona Kuźmińska, Kornelia Zielonko 


klasa IIa


wychowawcy: Agata Kamińska

                                         

klasa IIb

wychowawca: Renata Sabiniewicz

nauczyciel wspomagający: Izabela Kowalewska

klasa IIIa

 wychowawca: Iwona Jarzembska

nauczyciel wspomagający: Anna Paliwoda-Moraś

klasa IVa

wychowawca: Krzysztof Słoma

klasa Va

wychowawca: Dorota Kamińska-Szewczyk

klasa VIa

wychowawca: Irmina Witkiewicz-Rakowska

klasa VIIa

wychowawca: Diana Zbonik

klasa VIIIa

wychowawca: Anna Franceson

klasa VIIIb

wychowawca: Magdalena Kłosowska