rada-rodzicow-167302.jpg

Skład Rady Rodziców :

Przewodnicząca - Agnieszka Błaszczak

Sekretarz - Marta Kwieczyńska

Skarbnik - Barbara Seroczyńska

Numer konta do wpłat 33 8309 0000 0083 3230 3000 0010

rada-rodzicow-167303.jpg