rada-rodzicow-167302.jpg

Skład Rady Rodziców :

Przewodnicząca - Barbara Seroczyńska

Sekretarz - Marta Kwieczyńska

Skarbnik - Paulina Krajewska

 NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW- 88 8309 0000 0086 0241 2000 0010

Szanowni Rodzice, 

Rada Rodziców przy SP15 działa już od wielu lat, pracując na rzecz naszych dzieci.

Co roku dofinansowujemy:

  • Samorząd szkolny
  • Konkursy szkolne
  • Słodki poczęstunek na mikołajki
  • Bal karnawałowy dla klas 0 – 3
  • Wydarzenia integracyjne klas IV –VII
  • Szkolny mam talent
  • Stypendium dla 3 najzdolniejszych uczniów klas 4 – 8
  • Pożegnanie klas 8
  • Świetlicę w kwocie 1000zł
  • Festyn Rodzinny

Oraz różne inne inicjatywy, z których korzystają nasze dzieci.

Ponadto z uzbieranych funduszy – Rada Rodziców zwróci na koniec roku każdej klasie 10%  wpłaconej kwoty, które zasilą pieniądze klasowe.

 

Prosimy Państwo o wpłaty  na konto 88 8309 0000 0086 0241 2000 0010 

Bank Spółdzielczy w Sztumie Filia w Gdańsku

Prosimy podawać imię i nazwisko dziecka oraz klasę w tytule przelewu

Kwota na Radę Rodziców jest niezmienna od lat i wynosi 150zł/rok lub 15zł/miesięcznie.

(W przypadku rodzeństwa istnieje możliwość wpłaty za pierwsze dziecko 15zł/msc, a za kolejne 10zł/msc)

Każda wpłacona przez Państwa złotówka wydawana jest tylko i wyłącznie na potrzeby naszych dzieci, nie finansujemy potrzeb szkoły.

Dla dobra naszych dzieci - Bardzo prosimy o wpłaty!

 

rada-rodzicow-167303.jpg