Plastycznie, kreatywnie i bardzo twórczo na lekcjach biologii w klasie 8b - makieta "Bioróżnorodność" w wykonaniu bardzo uzdolnionych plastycznie uczniów... aż duma rozpiera!