Nasi uczniowie zapoznali się z tegoroczną edycją Budżetu Obywatelskiego miasta Gdańska. Część z nich zaangażowała się w promowanie wspieranych przez siebie projektów wśród kolegów i koleżanek, dyskusje były bardzo gorące 🙂. Przypomnijmy, że obok dorosłych wszystkie dzieci-mieszkańcy Gdańska posiadają czynne prawo wyborcze w głosowaniach Budżetu Obywatelskiego. Staramy się zatem promować odpowiedzialność za dobro wspólne i zachęcamy dzieci do samodzielnego oddawania głosów na projekty, które uważają za istotne dla swojego otoczenia w dzielnicach i mieście.