Nawiązując do tematu o Polsce dzieci z zerówki zrealizowały kolejny punkt projektu - „PIĘKNA NIEPODLEGŁA” . Zadanie polegało na zasadzeniu drzewka na terenie szkoły. To działanie uświadomiło naszym najmłodszym jak ważne jest sadzenie drzew dla naszego kraju.

🌳🌳