Nietypowa lekcja WOS-u w klasie 8b pt. "Dziedzictwo kulturowe". Jedliśmy bigos, pierogi, gołąbki i słuchaliśmy jak pan Marek Sz. opowiadał o A. Mickiewiczu