"3.14 liczba znana i Pi przez nas nazywana. Liczbę Pi w Piętnastce znają i do obliczeń używają. " Dzisiaj w szkole świętowaliśmy Dzień Liczby PI. Mierzyliśmy różne przedmioty, aby zobaczyć jaka jest wartość ludolfiny. W każdej klasie odbył się konkurs, który z uczniów zapamięta więcej cyfr po przecinku. Rekordzistą szkoły był Tadeusz z 6a, który wyrecytował 62 cyfry🏆