Zachęcamy o obejrzenia filmu promocyjnego :)

Zapraszamy dzieci do zerówki...

... i wszystkich pozostałych oddziałów szkolnych.