Nauczyciel SP15 - Jakub Garsta - wziął udział w polsko – niemieckim seminarium „Follow Obazda – metody dwujęzyczności w wymianie młodzieży” w dniach 20-23 listopada 2023 r., które odbywało się w Dachau k. Monachium.
Podczas seminarium zastosowano w praktyce elementy dwujęzyczności w polsko – niemieckiej wymianie młodzieży oraz na lekcjach języka niemieckiego. W programie zawarto również metody interkulturowości i animacji językowej.
W drugiej części seminarium szczególna uwaga poświęcona była znaczeniu historycznych dokumentów oraz efektów – osobistych przedmiotów, odebranych więźniom w obozach koncentracyjnych przez narodowych socjalistów. Wyniki i doświadczenia oraz materiały edukacyjne i narzędzia zostały przedstawione i przetestowane podczas warsztatów. Seminarium dało ponadto możliwość pogłębionej konfrontacji z miejscem historycznym Dachau. Poprzez wizytę z przewodniczką i rozmowy z ekspertkami i ekspertami objaśniono szeroki kontekst pedagogiki pamięci w ujęciu polsko-niemieckim.
Na zakończenie uczestnicy mieli okazję odwiedzić świąteczne jarmarki bożonarodzeniowe znajdujące się w Monachium.