PATRONAT KURATORIUM OŚWIATY w GDAŃSKU:

REGULAMIN III EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLI I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„Gdańsk, moja mała ojczyzna”

„Gdańskowi serce swoje oddałem
i w jego zabytkach się zakochałem.
Dla mnie to najpiękniejsze miasto na świecie
jak bardzo je podziwiam nigdy się nie dowiecie.
Gdańskie uliczki wieczorem w blasku gwiazd się mienią
i pięknego wyglądu nigdy nie zmienią.”

Celem konkursu jest:
  •  Popularyzacja wiedzy o Gdańsku i regionie
  •  Popularyzacja uroków dzielnic miasta Gdańska
  • Rozwijanie zainteresowań historią regionu i Gdańska
  •  Budzenie przywiązania do „małej ojczyzny”, jaką jest „moja dzielnica”
  •  Rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych i fotograficznych
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem i koordynatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 15 im. dr Urszuli Mroczkiewicz w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego 13
p. Dorota Kamińska – Szewczyk – nauczyciel
p. Iwona Kuźmińska – pedagog szkolny (tel. 58-520-39-97 w.23)
p. Ilona Wyzińska - nauczyciel
2. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów klas 0 – VI szkół podstawowych.
3. Uczniowie zgłaszają swój udział indywidualnie lub przez placówkę. Prosimy o dokładne opisanie prac (autor pracy; wiek/klasa; placówka)
4. Uczniowie, którzy pragną wziąć udział w konkursie powinni przysłać/przywieźć swoje prace do dnia 17.12.2021 r.
5. Adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Smoluchowskiego 13; 80-211 Gdańsk, tel. 58 520 39 97
6. Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach:
  •  Lapbook
  •  Prace plastyczne collage - wykonane w formacie A3
  • Fotografia (format A4; jedno zdjęcie uczestnika)
7. Komisja konkursowa wyłoni laureatów i przyzna nagrody do dnia 14 stycznia 2022 r.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: sp15.edu.gdansk.pl
9. Uroczyste wręczenie nagród – 18 stycznia 2022 r. o godzinie 10.00 w SP nr 15 przy ul. Smoluchowskiego 13
10. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk uczestników konkursu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i wykorzystania wizerunku uczestników.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania na stronie internetowej szkoły prac konkursowych w celach promocyjnych.
13. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.
Organizatorzy:
D. Kamińska – Szewczyk
I. Kuźmińska
I. Wyzińska