Pod koniec października klasa IV A uczestniczyła w warsztatach literacko-plastycznych o patriotyzmie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej na Suchaninie.