Zajęcia w klasie 3a z Treningu Umiejętności Społecznych temat "ZŁOŚĆ".