16 i 17 czerwca klasy Va, VI a i VIb brały udział w warsztatach w Stacji Biologicznej UG w Sobieszewie na temat Bioróżnorodności.