Drogie Panie i Koleżanki!
Wszystkiego najlepszegoz okazji Dnia Kobiet
życzą
chłopcy z klasy 3a❤❤❤