W poniższym pliku można zapoznać się z ofertą konkursów fundowanych przez Radę Rodziców przy SP15.