W ramach utrwalenia wiedzy dotyczącej aparatu ruchu klasa 7a stworzyła układ szkieletowy z rzeczy, które były w piórniku i plecaku. Kreatywnie! Coś z niczego 🤓 Można?! - można!! 😁
Kreatywność uczniów nie zna granic 😉