6 grudnia wszystkie dzieci były grzeczne - odwiedził na św. Mikołaj. Tradycyjnie w klasach dawaliśmy sobie upominki, a uczniowie klas 0-III mieli okazję wziąść udział w warsztatach pieczenia pierników.