Nasi uczniowie - Stanisław i Mikołaj z kl. 8 a - reprezentowali szkołę w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Przedstawili własne postulaty poprawy niewłaściwej polityki gospodarowania zielenią miejską i adaptacji do zmian klimatycznych oraz rozwoju edukacji żywieniowej. Uczeń Mikołaj Frąckiewicz został wybrany przez zgromadzenie elektorów na radnego nadchodzącej kadencji MRMG z okręgu nr 3. Gratulujemy.