''Moje prawa - ważna sprawa!'' książka G.Kasdepke i A.Czerwińskiej -Rydel wprowadziła nas na zajęciach "wychowania do życia w rodzinie" w świat Praw Dziecka.
Przypomnieliśmy sobie także postać przyjaciela dzieci - Janusza Korczaka.