Dnia 29 marca 2019 roku wolontariuszki wraz z opiekunem Szkolnego Koła Caritas odwiedziły Dom im. Janusza Korczaka, placówkę opiekuńczo - terapeutyczną w Gdańsku. Przekazały  zamieszkującym tam dzieciom zebrane w szkole  środki  sanitarno- higieniczne. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazane dary!!!❤❤❤ 
Szkolne Koło Caritas