Niemiecki w klasie pierwszej.
Klasa pierwsza rozpoczęła naukę języka niemieckiego w naszej szkole. Na pierwszych lekcjach poznaliśmy wiele nowych słów, umiemy się powitać i przedstawić po niemiecku. Uczyliśmy się również kolorów na przykładzie flag Polski i Niemiec, które rysowaliśmy. Niektórzy z naszych uczennic i uczniów dodały na swoich rysunkach w ramach solidarności z naszymi wschodnimi sąsiadami flagę Ukrainy.
W SP15 język niemiecki nauczany jest od pierwszej klasy w ramach innowacji pedagogicznej.