Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w kolejnej edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla klas 2-3, 4-6 oraz 7-8. Zgody do pobrania w bibliotece szkolnej. Zapraszamy też nowych czytelników. Na stronie będą zamieszczane listy lektur na bieżący miesiąc oraz punktacja z napisanych testów.

Lista lektur Wielkiego Maratonu Czytelniczego czytanych we wrześniu 2022/2023:

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas II i III):

Dagmara Budzbon-Szymańska, Mysz Tymoteusz i jeż Fryderyk. Na tropie złodziei obrazów

Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas IV - VIII):

Agnieszka Stelmaszczyk, Mazurscy w podróży. Bunia kontra fakir

W lustrze książki (uczniowie klas VII - VIII)

John Flanagan, Drużyna. Wyrzutki