INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DOTYCZĄCA OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

  • Obowiązuje umowa na obiady (druk na stronie internetowej szkoły w zakładce RODZICE – OBIADY).
  • Podpisaną umowę proszę przekazać wychowawcy.
  • Po złożeniu podpisu przez dyrektora lub osobę upoważnioną drugi egzemplarz zostanie przekazany opiekunowi.
  • Dzieciom, które do tej pory nie korzystały ze stołówki szkolnej zostanie nadany Indywidualny Numer Konta na który należy dokonywać wpłaty za obiady – numer zostanie przekazany rodzicom po wprowadzeniu umowy do systemu.
  • Obiady będą wydawane od 11 września.
  • Koszt obiadu za wrzesień wynosi 105 zł.

 Potrzebne dokumenty dostępne pod linkiem: RODZICE - OBIADY