PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
Dzieci z zerówki naszej szkoły w tym roku biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna nasza Polska cała". Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie ich na piękno i tradycje Polski.
Dlatego też dzieci wraz z nauczycielkami wykonały gazetkę patriotyczną.