Czas przerw od nauki w szkole owocuje często różnymi ciekawymi aktywnościami uczniowskimi. Jedni zajmują się treningami sportowymi, drudzy grają na różnych instrumentach, jeszcze inni oddają się tworzeniu własnych utworów. Poniżej publikujemy wiersz, który został napisany przez naszą uczennice Nadię z kl. 7a jako własna refleksja dotycząca czasu: 

Czas

Jako miło czas się spędziło i jakoby się bardzo prosiło

to co było zniknęło jak oka ruch, jak wskazówki

cienkiej mgnienie to czasu sprzymierzenie

niemożliwym pozostanie aż po kresów kres. Jednakże

sposobność owa jest już przeznaczona by owym

mgnieniem zasiać tu gdzieś pragnienie i aby było ona

tak tylko tutaj obok by jak w ramce zamknione wciąż

zawracało głowę.