W zeszłym tygodniu uczniowie klas ósmych mierzyli się z próbnym egzaminem z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Wszyscy bardzo pilnie przygotowywują się to tego pierwszego ważnego Egzaminu.