Seminarium przygotowawcze przed wymianą w Hamburgu
W ostatnich dniach nauczyciel języka niemieckiego Jakub Garsta uczestniczył w spotkaniu przygotowawczym w Hamburgu. W dniu przyjazdu okazało się, że uczniowie niemieccy otrzymali właśnie kartki świąteczne przygotowane przez uczniów klas Ia i Ib podczas lekcji niemieckiego!
Podczas seminarium omówiono najbliższe plany dotyczące współpracy SP15 z Schule Sterntalerstraße w Hamburgu. Wspólnie z koordynatorką wymiany w szkole niemieckiej Renatą Rutzen wyznaczono termin wymiany i proponowane miejsce. Do udziału w wymianie w dniach 13-17 czerwca 2022 r. (miejsce wymiany to pogranicze polsko- niemieckie) zaprosić chcemy klasy III-V z naszej szkoły.
Wszystko zależne będzie od możliwości i ograniczeń pandemicznych.
O szczegółach będziemy informować najwcześniej na początku marca br. - Jakub Garsta