Wizyta studyjna i spotkanie przygotowawcze przed wymianą polsko – niemiecką
W dniach 21-23 lutego w Hamburgu dyrektor SP15 – p. Bożena Kierończyk wraz z p. Jakubem Garstą – nauczycielem języka niemieckiego i koordynatorem wymiany polsko – niemieckiej uczestniczyli w wizycie studyjnej i spotkaniu przygotowawczym przed wymianą polsko – niemiecką. Podczas pobytu szczegółowo omówiono kwestie organizacyjne, program oraz cele i metody tegorocznego projektu, który odbędzie się w dniach 22-26 maja br. w Krzyżowej na pograniczu Polski i Niemiec. Odwiedzona została również szkoła partnerska – Schule Sterntalerstraße w Hamburgu. Tam oprócz spotkania z dyrektor szkoły – p. Svenją Otto i koordynatorką wymiany p. Renatą Rutzen, porównano niemiecki i polski system edukacji, omówiono koncepcję współpracy na dalsze lata oraz wypracowano szczegółowy harmonogram i podział obowiązków przed zbliżającą się wiosną tego roku wymianą polsko – niemiecką.