Zajęcia z "ROBOTYKI"
dla klas I- III
- rozwijają kreatywność i umiejętności rozwiązywania problemów.