Szanowni Rodzice/Opiekunowie

 

W naszej szkole zostały przeprowadzone referenda strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ Solidarność. W wyniku głosowania za przeprowadzeniem strajku opowiedziało się odpowiednio:

- referendum ZNP -91% pracowników szkoły

- referendum Solidarności- 92,5 % pracowników szkoły

Informuję, że zgodnie z wynikami referendum, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni naszej placówki opowiedzieli się za przeprowadzeniem akcji strajkowej, która rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r. i będzie trwać do odwołania.

Rodzicom dzieci do lat 8 w sytuacji zawieszenia zajęć przez szkołę  przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. Druki ZUS Z-15A do pobrania  u wychowawców klas 0-II. W miarę potrzeby w poniedziałek będę również wystawiała Państwu zaświadczenia potwierdzające, że dane dziecko jest uczniem SP 15. 

Liczba osób biorących udział w akcji strajkowej będzie mi znana dopiero w poniedziałek 8 kwietnia. W miarę  rozwoju sytuacji będę przekazywała  Państwu informacje na bieżąco.

 
                                                                                                                                         Z poważaniem
                                                                                                                                        Dyrektor Szkoły 
                                                                                                                                          Bożena Kierończyk