Społeczność Szkoły Podstawowej nr 15 ma Wielkie Serca.

Dzięki zaangażowaniu, Fundusz Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga otrzyma 2616,41 zł, które udało zebrać się do puszki. To nasz wkład w pomoc drugiemu człowiekowi.