18 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w żywej lekcji historii przeprowadzonej przez przedstawicieli Bractwa Rycerskiego KERIN. Przy pomocy pani Ewy dzieci wykonały ćwiczenie polegające na rozłożeniu na dywanie 123 kartkek, aby przekonać się, jak długo Polska była w niewoli.