W dniach 23-26 listopada nauczyciel naszej szkoły - Jakub Garsta reprezentował Szkołę Podstawową nr 15 w Gdańsku na polsko- niemieckim seminarium "Laboratorium wymiany".
W tym roku odbywało się ono w formacie on-line. W seminarium uczestniczyła też Renata Rutzen z niemieckiej szkoły partnerskiej Schule Sterntalerstraße w Hamburgu. 
Laboratorium Wymiany to kongres Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), skierowany do wszystkich osób zajmujących się polsko-niemiecką wymianą szkolną w Polsce i Niemczech.  Dla nauczycieli i innych osób zaangażowanych w wymianę - organizatorów projektów, pośredników językowych, opiekunów i trenerów - kongres to możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności kreowania projektów międzykulturowych. Jego celem jest budowanie trwałych relacji pomiędzy szkołami z Polski i Niemiec.