Sprawozdanie finansowe za rok 2019 -  https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152783.pdf