Zamówienie publiczne na dostawę żywności -2023

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2022%2FBZP%2000521140%2F01%2FP

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000521861%2F01